Raspoloživost |Cjenik Villa Birimiša | Cjenik Villa Tete Mare | Otkazi

Uvjeti otkaza rezervacije

Ukoliko gost boravak otkaže ranije od trideset (30) dana od dana rezerviranog početka boravka vratit će mu se ukupno uplaćeni iznos pologa umanjen za troškove povrata sredstava.

Ukoliko gost boravak otkaže petnaest (15) do trideset (30) dana ranije od dana rezerviranog početka boravka vratit će mu se polovica ukupno uplaćenog iznosa pologa umanjena za troškove povrata sredstava.

Ukoliko gost boravak otkaže kasnije od petnaest (15) dana od dana rezerviranog početka boravka, ukupno uplaćeni polog će se zadržati.

Ukoliko do otkaza rezervacije dođe zbog više sile, smrti u obitelji, bolesti, nesreće i sl., uplaćena sredstva neće se vratiti već gost može ista koristiti u drugom slobodnom terminu.

 

 
2006© www.villabirimisa.com  |  vido@dubrovnikpr.com